Åbo Akademi

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Åbo Akademis och ISS kundkommitté i Vasamuokattu 15.1.2016 klo 13.29

Organisaatioyksikkö

Toimikausi:

Vastuuhenkilö :

Enligt restaurangavtalet mellan Åbo Akademi och ISS skall avtalsparterna bilda en gemensam kundkommitté, där avtalsparterna och användargrupperna finns representerade, för att understöda verksamhetens utveckling.

För verksamheten är det viktigt att medlemmarna i rådet har visat intresse för att delta i arbetsgruppens arbete. Samtidigt bör en bred representation bland Åbo Akademi Vasas enheter eftersträvas.

Istuvat opiskelijaedustajat

Jonna Lindqvist

Jäsen:
1.2.2016 - 31.12.2017

Ei varajäsentä

Ursula Korpijärvi

Jäsen:
7.9.2018 - 31.5.2020

Ei varajäsentä

Emma Löfdahl

Jäsen:
7.9.2018 - 31.5.2020

Ei varajäsentä

Professors

Staff