Åbo Akademi

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Åbo Akademis Studentkårs styrelsemuokattu 3.11.2016 klo 12.33

Organisaatioyksikkö

Toimikausi:

1.1.2016 - 31.12.2016

Vastuuhenkilö :

Enligt ÅAS förvaltningsinstruktion 27§

Styrelsen åligger, i enlighet med universitetslagenoch studentkårens stadgar:

a) att bereda ärenden som skall handläggas av fullmäktige
b) att verkställa fullmäktiges beslut
c) att verkställa studentkårens budget för intresseverksamheten
d) att till fullmäktiges vårmöte inlämna redogörelse över intressesektorns verksamhet och ekonomi och bokslut för senaste verksamhetsår
e) att för fullmäktiges höstmöte förelägga förslag till verksamhetsplan samt budget för intresseverksamheten för det kommande verksamhetsåret
f) att handlägga och avgöra ärenden som enligt universitetslag, stadgar eller förvaltningsinstruktion inte ankommer på fullmäktige eller annat organ inom studentkåren
g) att senast till fullmäktiges andra ordinarie möte på vårterminen förelägga ett preciserat handlingsprogram på basis av verksamhetsplanen.
h) att välja chefredaktör för Errores S:tae Valpurgis
i) att välja årsfestsmarskalk
j) att anställa alla arbetstagare förutom generalsekreteraren
k) att välja en vikarie för generalsekreteraren för en period upp till tre månader l) att välja studentkårens representant till Vasa studerande r.f.

Styrelsen åligger även att minst en gång per termin sammankalla specialföreningarna till specialföreningskonferens.

Istuvat opiskelijaedustajat

Jacob Storbjörk

Jäsen:
1.1.2018 - 31.12.2018

Ei varajäsentä

Ina Laakso

Jäsen:
1.1.2018 - 31.12.2018

Ei varajäsentä

Kati Systä

Jäsen:
1.1.2017 - 31.12.2017

Ei varajäsentä

Ina Laakso

Jäsen:
1.1.2017 - 31.12.2017

Ei varajäsentä

Pontus Lindroos

Jäsen:
1.1.2017 - 31.12.2017

Ei varajäsentä

Sebastian Wassholm

Jäsen:
1.1.2017 - 31.12.2017

Ei varajäsentä

Nadja Vesterinen

Jäsen:
1.1.2017 - 31.12.2017

Ei varajäsentä

Ina Laakso

Jäsen:
25.10.2017 - 31.12.2017

Ei varajäsentä

Jutta Maunula

Jäsen:
1.1.2018 - 31.12.2018

Ei varajäsentä

Andreas Reipsar

Jäsen:
1.1.2018 - 31.12.2018

Ei varajäsentä

Helmi Andersson

Jäsen:
1.1.2018 - 31.12.2018

Ei varajäsentä

Frida Sigfrids

Jäsen:
1.1.2018 - 31.12.2018

Ei varajäsentä

Jonathan Nyström

Jäsen:
1.1.2018 - 31.12.2018

Ei varajäsentä

Professors

Staff