Åbo Akademi

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Ledningsgrupp för ÅA:s gemensamma ämneslärarutbildningmuokattu 7.8.2020 klo 15.45

Organisaatioyksikkö

Toimikausi:

26.1.2015 - 31.12.2018

Vastuuhenkilö :

Vid Åbo Akademi är ämneslärarutbildningen en utbildning som berör alla fakulteter inom ett eller flera ämnen. Ledningsgruppen för ÅA:s gemensamma ämneslärarutbildning behandlar gemensamma ärenden gällande utbildningen i Åbo och Vasa och tar initiativ till utveckling av utbildningen.

Ordförande för ledningsgruppen är den person som dekanus för fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier utsett till utbildningslinjeansvarig för ämneslärarutbildningen. Alla ämnen vid fakulteterna som utbildar ämneslärare kommer även att ha personalrepresentanter med i gruppen.

Istuvat opiskelijaedustajat

Carl Stenvall

Jäsen:
30.1.2015 - 31.12.2016

Sabina Sweins

Varajäsen:
30.1.2015 - 31.12.2016

Professors

Staff