Åbo Akademi

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Delegationen för Stiftelsen Vasa studentbostäder (VOAS)muokattu 26.3.2020 klo 10.53

Toimielin

Delegationen för Stiftelsen Vasa studentbostäder (VOAS)

Haetaan

2 varsinaista jäsentä, 2 varajäsentä

Haun avaamispäivämäärä

10.2.2020

Hakuaika

10.2.2020 - 27.3.2020

Toimikausi

31.3.2020 - 31.12.2021

Päätöksenteon paikka ja ajankohta

ÅAS fullmäktiges möte 31.3.2020.

VOAS äger och administrerar över ca 3000 studentbostäder i Vasa. Delegationen är stiftelsens högsta beslutande organ. Till delegationens uppgifter hör att övervaka stiftelsens verksamhet, godkänna stiftelsens budget och bokslut, samt välja stiftelsens styrelse och verkställande direktör.

Delegationen har sammanlagt tjugo medlemmar varav Vasa stad utnämner fyra och student- och studerandekårerna sexton. Antalet platser baserar sig på studentkårens medlemsantal. ÅAS har två platser i delegationen.

Mandatperioden för delegationsmedlemmarna är två år. Hälften av medlemmarna byts ut årligen. Delegationens vårmöte hålls vanligen i slutet av april.