Aalto-yliopisto

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Insinööritieteiden korkeakoulun johtoryhmämuokattu 31.10.2019 klo 12.42

Organisaatioyksikkö

Insinööritieteiden korkeakoulu - Insinööritieteiden korkeakoulu

Toimikausi:

1.1.2019 - 31.12.2019

Vastuuhenkilö :

Till ledningsgruppen vid högskolan för ingenjörsvetenskaper hör dekanus, prodekaner och högskolans institutions- och servicechefer. Högskolans ledningsassistent är sekreterare för ledningsgruppen. I ledningsgruppen diskuteras operativa ärenden och utförs beredningsarbete som stöder beslutsfattandeorgan.

Istuvat opiskelijaedustajat

Professors

Staff