Aalto-yliopisto

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Aalto Junior -ohjausryhmämuokattu 25.10.2019 klo 13.51

Organisaatioyksikkö

Aalto - Aalto

Toimikausi:

1.1.2020 - 31.12.2020

Vastuuhenkilö :

Aalto-yliopisto Junior -toimintaa ohjaava ryhmä, jossa on edustusta Aallon korkeakouluista sekä sidosryhmistä, kuten lähialueen lukioista. Aalto-yliopisto Juniorin tavoitteena on tukea ja edistää luonnontieteiden, matematiikan, teknologian ja taiteiden opetusta sekä oppimista kaikilla asteilla sekä lasten ja nuorten harrastuneisuutta näissä aiheissa. Junior tukee myös Aalto-yliopiston korkeakoulujen ja tutkimusyksiköiden autonomista koululaisille suunnattua tarjontaa.

Istuvat opiskelijaedustajat

Professors

Staff