Aalto-yliopisto

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Economics Programme Committeemuokattu 30.10.2018 klo 10.38

Organisaatioyksikkö

Kauppakorkeakoulu - Kauppakorkeakoulu

Toimikausi:

1.1.2019 - 31.12.2019

Vastuuhenkilö :

Ohjelmaryhmän tehtävänä on tukea ohjelmajohtajaa ohjelman suunnittelussa, toteutuksessa, arvioinnissa ja kehittämisessä.

Istuvat opiskelijaedustajat

Airi Nevalainen

Jäsen:
Toistaiseksi


Varajäsen:
Toistaiseksi

Professors

Staff