Aalto-yliopisto

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Insinööritieteiden koulutusneuvostomuokattu 24.1.2019 klo 16.35

Organisaatioyksikkö

Insinööritieteiden korkeakoulu - Insinööritieteiden korkeakoulu

Toimikausi:

1.1.2019 - 31.12.2019

Vastuuhenkilö :

Salme Pylkkänen, salme.pylkkanen@aalto.fi

Koulutusneuvoston tehtävänä on: 1) tehdä akateemiselle komitealle ehdotukset koulutusohjelmakohtaisista opetussuunnitelmista, tutkintovaati-muksista ja valintaperusteista; 2) nimetä kandidaatintöiden hyväksyjät; 3) päättää diplomitöiden aiheet, valvoja ja ohjaaja(t); 3) arvostella diplomityöt; 4) päättää koulutusohjelmien kehittämisestä, opetuksen laadunvarmistuksesta ja palautteen käsittelystä; ja 5) käsitellä dekaanin sen tehtäväksi antamat tai tutkintosäännössä osoitetut muut asiat.

Istuvat opiskelijaedustajat

Eero Leinonen

Jäsen:
1.1.2019 - 31.12.2019

Laura Tuomainen

Varajäsen:
1.1.2019 - 31.12.2019

Jani Pusula

Jäsen:
1.1.2019 - 31.12.2019

Kimmo Saira

Varajäsen:
1.1.2019 - 31.12.2019

Sara Kasanen

Jäsen:
1.1.2019 - 31.12.2019

Markus Nevalainen

Varajäsen:
1.1.2019 - 31.12.2019

Professors

Staff