Aalto-yliopisto

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

International Design Business Management IDBM Programme Committeemuokattu 1.4.2020 klo 13.36

Toimielin

IDBM-koulutusneuvosto

Haetaan

3 varsinaista jäsentä, 3 varajäsentä

Haun avaamispäivämäärä

9.3.2020

Hakuaika

9.3.2020 - 22.3.2020

Toimikausi

3.4.2020 - 31.12.2020

Päätöksenteon paikka ja ajankohta

Ohjelmaryhmän tehtävänä on tukea ohjelmajohtajaa ohjelman suunnittelussa, toteutuksessa, arvioinnissa ja kehittämisessä.