Aalto-yliopisto

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Helsinki Graduate School of Economicsin johtokuntamuokattu 2.12.2019 klo 13.40

Toimielin

Helsinki Graduate School of Economicsin johtokunta

Haetaan

yhtä varsinaista jäsentä, ei yhtäkään varajäsentä

Haun avaamispäivämäärä

11.11.2019

Hakuaika

11.11.2019 - 25.11.2019

Toimikausi

1.1.2020 - 31.12.2021

Päätöksenteon paikka ja ajankohta

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta, Helsingin yliopiston ylioppilaskunta ja Svenska Handelshögskolans Studentkår avaavat 11.11.2019 haun opiskelijaedustajiksi Helsinki Graduate School of Economicsin johtokuntaan kaudelle 2020–2021. Hallinnon opiskelijaedustajiksi voivat hakea Aalto-yliopiston, Helsingin yliopiston ja Svenska Handelshögskolanin taloustieteen maisteri- tai tohtorivaiheen opiskelijat. Opiskelijajäsenellä ei ole varajäsentä. Muut johtokuntaan valitut jäsenet ovat pääasiassa suomenkielisiä.

Johtokunnan tehtävinä on ohjata ja valvoa Helsinki GSE:n taloutta, sekä neuvoa tutkimuksen ja opetuksen suunnittelussa. Lisäksi se hyväksyy toimintakertomuksen, nimittää johtokunnan edustajat rekrytointiprosesseihin sekä kutsuu jäsenet kansainväliseen tieteelliseen ohjausryhmään ja kansalliseen ohjausryhmään.

Haku aukeaa 11.11.2019 klo 12.00 ja päättyy 25.11.2019 klo 12.00, mihin mennessä hakemusten tulee olla palautettuina. Hakeminen tapahtuu sähköisesti oman yliopiston ylioppilaskunnan kautta. AYY:n ja HYYn hakulomakkeet löytyvät osoitteesta https://www.halloped.fi/fi oman yliopiston alta. SHS:n hakemukset lähetetään sähköpostiosoitteeseen ansokan@shs.fi.

Tieto hakeneiden nimistä ja heidän hakemuksensa luovutetaan Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan, Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan ja Svenska Handelshögskolans Studentkårin käyttöön. Ylioppilaskuntien hallitukset valitsevat opiskelijaedustajan maaliskuussa ja toiminta johtokunnassa alkaa välittömästi.

Valinnassa noudatetaan ylioppilaskuntien ohjesääntöjen lisäksi hallintolain vaatimuksia, sekä lakia miesten ja naisten välisestä tasa-arvosta sekä yhdenvertaisuuslakia.

Valintakriteerit Hakemuksen maksimipituus on 2000 merkkiä ilman välilyöntejä. Hakemuksesta tulee ilmetä selkeästi tehtävän kannalta oleellinen kokemus, motivaatio ja koulutusohjelma.

Valinnan perusteena käytetään kiinnostusta tehtävään, osoitettua tietämystä toimielimen toiminnasta ja sitoutumista koko toimikaudeksi. Valinnassa voidaan katsoa eduksi aiempi kokemus opiskelijaedustajana toimimisesta, sekä yhteys opiskelijajärjestöihin tai muulla tavoin osoitettu yhteys muihin opiskelijoihin.

Lisätietoja ja apua hakemiseen: Minna Mäkitalo, asiantuntija, koulutuspolitiikka minna.makitalo@ayy.fi, +358 50 520 9438