Svenska Handelshögskolans studentkår

Halloped-ansökningssystem

Matrådetredigerad %Y-04-08 kl. 12:09

Organ

Matrådet

Sökes

en ordinarie medlem, inga suppleanter

Datum då ansökningen öppnas

2014-04-06

Ansökningstid

2014-04-07 - 2014-04-15

Verksamhetsperiod

2014-04-21

Plats och tidpunkt för beslutsfattandet

Styrelsemöte 17.4.2014, SEB

Matrådets största uppgift är att utveckla Amicas verksamhet på Hankens campus. I rådet sitter två studeranderepresentanter samt representanter från Hanken och Amicas personal. Matrådet har möten fyra gånger om året.

Studentrepresentantens uppgift är att representera Hankens studenter i matrådet. Studentrepresentantens uppgifter är: - Informera styrelsen om när det är möten - Föra diskussion med styrelsen om vad som borde diskuteras. - Skicka protokoll från möten till styrelsen för arkivering.