Svenska Handelshögskolans studentkår

Halloped-ansökningssystem

Matrådetredigerad %Y-04-03 kl. 13:39

Organization

Svenska Handelshögskolan - Övrig förvaltning - Matrådet

Term:

Manager :

Matrådets största uppgift är att utveckla Amicas verksamhet på Hankens campus. I rådet sitter två studeranderepresentanter samt representanter från Hanken och Amicas personal. Matrådet har möten fyra fånger om året.

De sittande studentrepresentanterna

Professorerna

Universitetets representanter