Aalto-universitetet

Halloped-ansökningssystem

Styrgruppen för LUMA-centret (Aalto Junior-styrgruppen)redigerad %Y-12-21 kl. 16:40

Organ

Styrgruppen för LUMA-centret

Sökes

en ordinarie medlem, inga suppleanter

Datum då ansökningen öppnas

2018-10-31

Ansökningstid

2018-10-31 - 2018-12-11

Verksamhetsperiod

2019-01-01 - 2019-12-31

Plats och tidpunkt för beslutsfattandet

Styrgruppens uppgift är att utarbeta Aalto Junior.