Aalto-universitetet

Halloped-ansökningssystem

Styrgruppen Aalto Juniorredigerad %Y-10-25 kl. 13:51

Organization

Aalto - Aalto

Term:

2020-01-01 - 2020-12-31

Manager :

Styrgruppen för Aalto-universitetets juniorverksamhet bestående av representanter från Aaltos högskolor och intressegrupper, såsom närområdets gymnasier. Aalto Juniors syfte är att stöda och befrämja undervisning och inlärning i naturvetenskaper, matematik, teknologi och konst på alla utbildningsstadier samt barns och unga hobbyverksamhet i ämnena. Aalto Junior stöder även högskolornas och forskningsenheternas autonoma utbud för skolelever.

De sittande studentrepresentanterna

Professorerna

Universitetets representanter