H

Oulun yliopiston ylioppilaskunta

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Oulun yliopiston kestävän kehityksen koulutus -alatyöryhmämuokattu 25.1.2022 klo 10.31

Organisaatioyksikkö

Oulun yliopisto

Toimikausi:

1.1.2022 - 31.12.2023

Vastuuhenkilö :

Kestävän kehityksen koulutuksen alaryhmä keskittyy kehittämään tulevaisuuden kestävän kehityksen opintokokonaisuuksia Oulun yliopistossa.

Työryhmä suunnitteleei syksyllä 2021 alkavan kestävän kehityksen pilottikurssin, jonka jälkeen tarkoituksena on laajentaa kurssimäärää vuoden 2022 aikana sivuainekokonaisuudeksi. Alaryhmässä on asiantuntijoita useasti eri tiedekunnasta ja opiskelijaedustajia.

Oulun yliopiston kestävän kehityksen koulutus -alatyöryhmän sihteerinä toimii Anni Huovinen.

Istuvat opiskelijaedustajat


Jäsen:
Toistaiseksi


Varajäsen:
Toistaiseksi

Professors

Staff