H

Oulun yliopiston ylioppilaskunta

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Edunvalvontajaostomuokattu 14.11.2017 klo 11.21

Organisaatioyksikkö

Oulun yliopiston ylioppilaskunta - Hallitus

Toimikausi:

1.1.2018

Vastuuhenkilö :

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan edunvalvontajaoston toiminnan tarkoituksena on lisätä opiskelijoiden tietämystä ajankohtaisista yliopisto-opiskelijoihin vaikuttavista asioista ja edunvalvonnasta sekä toimia matalan kynnyksen vaikuttamisalustana ylioppilaskunnan toimintaan. Jaosto järjestää esimerkiksi tempauksia, tapahtumia, vierailuja ja keskustelutilaisuuksia ajankohtaisista aiheista. Jaoston tehtävänä on palvella kaikkia ylioppilaskunnan jäseniä.

Istuvat opiskelijaedustajat

Eetu Leinonen

Jäsen:
1.1.2019 - 31.12.2019

Ei varajäsentä

Professors

Staff