H

Oulun yliopiston ylioppilaskunta

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Tieto- ja sähkötekniikan tohtorikoulutustoimikuntamuokattu 14.10.2021 klo 15.05

Organisaatioyksikkö

Oulun yliopisto - Oulun yliopiston tutkijakoulu - Tieto- ja sähkötekniikan tohtorikoulutustoimikunta

Toimikausi:

1.1.2022 - 31.12.2022

Vastuuhenkilö :

kopoasiantuntija@oyy.fi

Tohtorikoulutustoimikuntien väitöstutkijsjäsenillä on tärkeä rooli toimia väitöstutkijoiden äänenä yliopiston neljässä tohtorikoulutustoimikunnassa. Tohtorikoulutustoimikuntien päätöksillä on merkittävä vaikutus väitöstutkijoiden elämään. Tohtorikoulutustoimikunta ohjaa, kehittää ja arvioi alalleen kuuluvien tohtorikoulutuksen tutkinto-ohjelmien toimintaa ja yhteistyötä. Toimikunnat mm. arvioivat opinto-oikeushakemuksia, tutkimussuunnitelmia ja lopullisia väitöskirjoja. Toimikunnat vastaavat myös tieteenalakohtaisten jatko-opintojen järjestämisestä. Toimikunnat kokoontuvat noin kerran kuukaudessa.

Valituilta väitöstutkijaedustajilta toivotaan yhteistyötä muiden väitöstutkijaedustajien kanssa ja osallistumista myös väitöstutkijajaoston toimintaan. Jaoston tavoitteena on vaikuttaa tohtorikoulutuksen kehittämiseen ja edistää väitöstutkijoiden tasa-arvoisia oikeuksia ja hyvinvointia. Väitöstutkijalijajaosto kokoontuu noin kerran kuukaudessa keskustelemaan väitöstutkijoiden näkökulmista tohtorinkoulutuksen kehittämiseen. Väitöstutkijaedustajien tehtävä on välittää väitöstutkijoiden esitykset ja kannanotot eteenpäin. Jaosto järjestää myös väitöstutkijoille suunnattuja tapahtumia.

Istuvat opiskelijaedustajat

Muthusamy Saranya

Jäsen:
3.2.2021 - 31.12.2021

Ei varajäsentä

Iuliia Avgustis

Jäsen:
3.2.2021 - 31.12.2021

Ei varajäsentä

Professors

Staff