H

Oulun yliopiston ylioppilaskunta

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Oulun yliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikuntamuokattu 19.5.2020 klo 12.43

Organisaatioyksikkö

Oulun yliopisto - Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuutoimikunta

Toimikausi:

1.1.2019 - 31.12.2021

Vastuuhenkilö :

Sosiaalipoliittinen asiantuntija, sopoasiantuntija@oyy.fi

Oulun yliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman mukaan: Oulun yliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöstä vastaa rehtorin asettama tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunta, joka nimetään kolmivuotiskaudeksi kerrallaan. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikuntaan kuuluvat tiedekuntien tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmien puheenjohtajat, opiskelijoiden ja työntekijäjärjestöjen edustajat sekä asiantuntijoita.

Oulun yliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunnan tehtävänä on 1) olla yliopistotason yhteistyöfoorumi, joka kerää ja välittää tietoa ja asiantuntemusta tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysymyksistä koko yliopistoyhteisölle yhteistyössä yliopiston sisällä olevien toimijoiden ja yliopiston ulkopuolisten asiantuntijatahojen kanssa; 2) järjestää yliopistoyhteisölle koulutusta, tiedotusta ja tapahtumia tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi yliopistossa; 3) valmistella yliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslaeissa määrätyn mukaisesti; 4) kartoittaa, seurata ja edistää tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman ajantasaisuutta ja siihen kirjattujen, henkilökuntaa ja opiskelijoita koskevien toimenpiteiden toteutumista säännöllisesti, pitkäjänteisesti ja johdonmukaisesti sekä 5) tiedottaa ja raportoida vuosittain toiminnastaan yliopiston johdolle.

Istuvat opiskelijaedustajat

Dr Mazumder

Jäsen:
1.1.2022 - 31.12.2023

Linda Omodara

Varajäsen:
1.1.2022 - 31.12.2023

Sonja Kananen

Jäsen:
1.1.2022 - 31.12.2023

Ei varajäsentä

Lotta Leinonen

Jäsen:
1.1.2022 - 31.12.2023

Ei varajäsentä

Professors

Staff