H

Oulun yliopiston ylioppilaskunta

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Luonnontieteellisen tiedekunnan tiedekuntahallitusmuokattu 25.8.2016 klo 11.21

Organisaatioyksikkö

Oulun yliopisto - Luonnontieteellinen tiedekunta

Toimikausi:

1.1.2016 - 31.12.2017

Vastuuhenkilö :

Oulun yliopiston johtosäännön mukaan tiedekuntahallituksen tehtävänä on

1) hyväksyä tiedekunnan strateginen toimenpideohjelma ja määritellä sille tarvittavat resurssit, jotka ovat yliopiston strategian mukaisia; 2) seurata ja tarvittaessa ohjata toimenpideohjelman etenemistä; 3) määritellä tiedekunnan toiminta- ja taloussuunnitelmien perusteet; 4) hyväksyä tiedekunnan toiminta- ja taloussuunnitelma sekä henkilöstösuunnitelma, joka esitetään professuurien osalta rehtorin vahvistettavaksi; 5) seurata tiedekunnan toimintaa ja taloutta; ja 6) seurata ja ohjata tiedekunnan asioiden tiedottamista sekä henkilöstölle että opiskelijoille.

Yliopiston tiedekuntahallitusten opiskelijajäsenten toimikauden pituus on kaksi vuotta ja opiskelijajäsenille maksetaan kokouspalkkiota.

Kerro hakemuksessasi pääaineesi sekä missä vaiheessa opintosi ovat, omista tavoitteistasi hallitustyöskentelyssä, motivaatiostasi sekä siitä, mitkä mielestäsi ovat opiskelijajäsenten tärkeimmät tehtävät tiedekuntahallituksessa.

Istuvat opiskelijaedustajat

Veli-Jussi Haanpää

Jäsen:
1.1.2018 - 31.12.2019

Aleksi Vornanen

Varajäsen:
10.9.2018 - 31.12.2019

Veera Juntunen

Jäsen:
1.1.2018 - 31.12.2019

Sofia Illikainen

Varajäsen:
10.9.2018 - 31.12.2019

Anri Kinisjärvi

Jäsen:
1.1.2018 - 31.12.2019

Nuuti Oskari Vasari

Varajäsen:
2.9.2019 - 31.12.2019

Professors

Staff