H

Oulun yliopiston ylioppilaskunta

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Humanistisen tiedekunnan koulutustoimikuntamuokattu 8.10.2021 klo 14.08

Organisaatioyksikkö

Oulun yliopisto - Humanistinen tiedekunta

Toimikausi:

1.1.2020 - 31.12.2021

Vastuuhenkilö :

kopoasiantuntija@oyy.fi

Koulutustoimikunnan tehtävänä on valmistella tiedekunnan koulutuksen toimenpideohjelma ja opetussuunnitelmat, sekä arvioida koulutustoiminnan laatua. Koulutustoimikunnalle voi kuulua myös muita tiedekuntahallituksen tai dekaanin sille delegoimia tehtäviä.

Istuvat opiskelijaedustajat

Mikko Hakoniemi

Jäsen:
1.1.2022 - 31.12.2023

Tiia Lippo

Varajäsen:
1.1.2022 - 31.12.2023

Suvi-Anna Salminen

Jäsen:
1.1.2022 - 31.12.2023

Niia Junttila

Varajäsen:
1.1.2022 - 31.12.2023

Professors

Staff