H

Oulun yliopiston ylioppilaskunta

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Opettajankoulutuksen johtoryhmämuokattu 18.10.2021 klo 08.35

Toimielin

Opettajankoulutuksen johtoryhmä

Haetaan

3 varsinaista jäsentä, ei yhtäkään varajäsentä

Haun avaamispäivämäärä

8.10.2021

Hakuaika

18.10.2021 - 15.11.2021

Toimikausi

1.1.2022 - 31.12.2023

Päätöksenteon paikka ja ajankohta

OYY:n hallitus 1.12.2021

Opettajankoulutuksen johtoryhmä koordinoi opettajankoulutuksen toteutusta ja kehittämistä yliopiston eri yksiköissä. Yliopiston on kuultava opettajankoulutuksen johtoryhmää tehdessään yli tiedekuntarajojen vaikuttavia opettajankoulutusta koskevia päätöksiä. Johtoryhmässä on kaudella 2020–21 päätetty esimerkiksi opettajankoulutuksen pedagogisten opintojen uudesta ajoittumisesta tutkintoihin. Toimielimessä istuu opiskelijaedustajien lisäksi professoreita ja muuta henkilöstöä useista Oulun yliopiston tiedekunnista sekä harjoittelukoulun edustaja. Ryhmä kokoontuu muutamia kertoja lukukaudessa.

Toimielimeen valitaan kolme varsinaista jäsentä kaksivuotiselle kaudelle. OYY:n koulutuspoliittinen asiantuntija tukee edustajia tarvittaessa.

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus nimittää opiskelijaedustajat joulukuussa 2021, ja opiskelijaedustajien kausi alkaa 1/2022. Hakukelpoisia opiskelijaedustajiksi ovat ne määräajassa hakemuksensa jättäneet ylioppilaskunnan jäsenet, jotka ovat ilmoittautuneet läsnäoleviksi Oulun yliopiston opiskelijoiksi 31.11.2021 mennessä. Hakukelpoisia ovat ne opiskelijat, joiden tutkintoon kuuluu pedagogisia opintoja. Valitun tulee olla läsnäoleva Oulun yliopiston opiskelija edustustehtävässä toimiessaan.

Edustajat pyritään valitsemaan mahdollisimman laajasti opettajia kouluttavista tutkinto-ohjelmista. Valinnassa noudatetaan Ylioppilaskunnan johtosääntöjä ja lakia naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta 609/1986.

Kerro hakemuksessasi pääaineesi, opintojesi vaihe sekä mahdollinen valintaan vaikuttava kokemus. Kuvaile hakemuksessa omia tavoitteistasi ja motivaatiotasi edustustehtävään.

Hakemukset jätetään tähän hakukuulutukseen viim. 15.11.2021, kirjautuminen yliopiston HAKA-tunnuksilla.

Lisätietoja: OYY:n koulutuspoliittinen asiantuntija Aino Rossi, aino.rossi@oyy.fi