H

Oulun yliopiston ylioppilaskunta

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Täydennyshaku YTHS:n terveystyöryhmämuokattu 13.12.2019 klo 10.38

Toimielin

YTHS:n terveystyöryhmä

Haetaan

2 varsinaista jäsentä, ei yhtäkään varajäsentä

Haun avaamispäivämäärä

27.11.2019

Hakuaika

27.11.2019 - 11.12.2019

Toimikausi

1.1.2020 - 31.12.2020

Päätöksenteon paikka ja ajankohta

Paikallisen YTHS:n toimipisteen terveystyöryhmä on terveyden edistämisen toimintaa suunnitteleva ja toteuttava yhteistyöryhmä terveysaseman sekä ylioppilaskunnan, yliopiston ja muiden sidosryhmien välillä. Työryhmä ideoi, suunnittelee ja toteuttaa terveyden edistämisen toimintaa, pitää aktiivisesti yhteyttä eri toimijoiden välillä, huolehtii paikallistasolla terveystiedon leviämisestä sekä kouluttaa YTHS:n henkilökuntaa terveyden edistämistyöhön lisäämällä opiskelija- ja yliopistoelämän tuntemusta henkilökunnan piirissä. Konkreettisena esimerkkinä terveystyöryhmä järjestää joka syksy hyvinvointiviikon yliopistoyhteisölle.

Valinnan YTHS:n terveystyöryhmän opiskelijajäsenistä tekee OYY:n hallitus.

Kerro hakemuksessa vähintään seuraavat asiat: pääaineesi sekä missä vaiheessa opintosi ovat, mahdollinen aiempi kokemus hallinnon opiskelijaedustajana toimimisesta sekä miksi haluat työskennellä YTHS:n terveystyöryhmässä.