H

Oulun yliopiston ylioppilaskunta

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

YTHS:n terveystyöryhmän opiskelijajäsenet vuodelle 2018muokattu 15.2.2018 klo 15.12

Toimielin

YTHS:n terveystyöryhmä

Haetaan

2 varsinaista jäsentä, ei yhtäkään varajäsentä

Haun avaamispäivämäärä

14.12.2017

Hakuaika

14.12.2017 - 12.2.2018

Toimikausi

1.1.2018 - 31.12.2018

Päätöksenteon paikka ja ajankohta

Oletko kiinnostunut terveyden edistämisestä? Onko sinulla ideoita hyvinvointiviikon kehittämiseksi?

Paikallisen YTHS:n toimipisteen terveystyöryhmä on terveyden edistämistoimintaa suunnitteleva ja toteuttava yhteistyöryhmä terveysaseman sekä ylioppilaskunnan, yliopiston ja muiden sidosryhmien välillä. Työryhmä ideoi, suunnittelee ja toteuttaa terveyden edistämistoimintaa, pitää aktiivisesti yhteyttä eri toimijoiden välillä, huolehtii paikallistasolla terveystiedon leviämisestä sekä kouluttaa YTHS:n henkilökuntaa terveyden edistämistyöhön lisäämällä opiskelija- ja yliopistoelämän tuntemusta henkilökunnan piirissä. Konkreettisena esimerkkinä terveystyöryhmä järjestää joka syksy hyvinvointiviikon yliopistoyhteisölle.

Terveystyöryhmä kokoontuu syys- ja kevätlukukauden aikana, pääsääntöisesti jokaisen kuukauden viimeisenä maanantaina klo 12.00–13.30 kesäaikaa lukuunottamatta.

Kerro hakemuksessasi, miksi sinä olisit hyvä tähän tehtävään. Mainitse myös, mikä on pääaineesi ja missä vaiheessa opintojasi olet sekä, jos sinulla on kokemusta terveyden edistämistoiminnasta.

Lisätietoja: Sosiaalipoliittinen asiantuntija Hennamari Toiviainen (sopoasiantuntija@oyy.fi ja 040 526 5821)