H

Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Laadun- ja riskienhallinnan ryhmämuokattu 16.4.2019 klo 13.02

Organisaatioyksikkö

Laurea-ammattikorkeakoulu - Palvelu- ja hallintotoiminta - Laadun- ja riskienhallinnan ryhmä

Toimikausi:

1.1.2019 - 31.12.2019

Vastuuhenkilö :

Työryhmän tehtävänä on Laurea-ammattikorkeakoulun laadun- ja riskienhallinnan tilan seuranta, prosessien tukeminen sekä menettelytapojen kehittäminen. Työryhmä seuraa ammattikorkekaoulun laadun- ja riskienhallinnan tilan lisäksi auditoinnin palautetta.

Istuvat opiskelijaedustajat

Professors

Staff