H

Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Learning management system -projektiryhmämuokattu 10.1.2019 klo 09.46

Organisaatioyksikkö

Laurea-ammattikorkeakoulu - Palvelu- ja hallintotoiminta

Toimikausi:

22.1.2019 - 31.1.2020

Vastuuhenkilö :

Ainomaija Rajoo, ainomaija.rajoo@laureamko.fi

Projektiryhmän vastuulla on yhdessä ohjausryhmän kanssa vastata uuden verkko-oppimisalustan hankinnasta ja käyttöönotosta Laureaan. Tällä hetkellä Laureassa on käytössä oppimisalusta Optima. Vuonna 2019 projektiryhmän tavoitteina ovat muun muassa uuden oppimisalustan kilpailutuksen valmistelu ja läpivienti, valitun oppimisympäristön testaus, ohjeiden teko ja koulutusten järjestäminen. Projektiryhmä on toiminnassa alustavasti vuoden 2020 keväälle.
Projektiryhmä tapaa keväällä 2019 kerran kuukaudessa ja syksyllä 2019 viikottain. Opiskelijaedustajan lisäksi työryhmään kuuluu Laurean henkilökunnan jäseniä ja ryhmän projektipäällikkönä toimii Tuuli Rinne.

Istuvat opiskelijaedustajat

Johanna Koski

Jäsen:
22.1.2019 - 31.1.2020

Ei varajäsentä

Professors

Staff