H

Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Tietojenkäsittelyn kehittämisryhmämuokattu 23.11.2018 klo 11.24

Organisaatioyksikkö

Laurea-ammattikorkeakoulu - Koulutustoiminta

Toimikausi:

1.1.2019 - 31.12.2017

Vastuuhenkilö :

Ainomaija Rajoo, ainomaija.rajoo@laureamko.fi

Tutkinnon kehittämisryhmiä on Laureassa yhteensä 10, jokaiselle tutkinnolle omansa. Kehittämisryhmän tehtävänä on varmistaa tutkinnon laadukas toteutuminen ja kehittyminen. Ryhmä varmistaa resurssien tarkoituksenmukaisen kohdentumisen Laurea-tasolla ja kehittää jatkuvan oppimisen tarjontaa. Ryhmä hyödyntää työskentelyssään muun muassa opiskelijapalautetta, tietoa opintojen etenemisestä, valmistuneiden määrästä ja työllistymisestä.

Ryhmän jäseniä ovat tutkinnosta vastaava kehittämispäällikkö, muut kyseisen tutkinnon kehittämispäälliköt, aihealueen tutkimusohjelman johtaja, tutkintoon liittyvän YAMK-koulutuksen vastuuopettajien edustaja ja opiskelijaedustaja.

Ryhmä tapaa noin neljä kertaa vuodessa.

Istuvat opiskelijaedustajat

Emmi Lintunen

Jäsen:
1.1.2019 - 31.12.2019

Eemil Katavisto

Varajäsen:
1.1.2019 - 31.12.2019

Professors

Staff