H

Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Opetuksen kehittämisryhmämuokattu 22.11.2018 klo 09.37

Organisaatioyksikkö

Laurea-ammattikorkeakoulu - Koulutustoiminta

Toimikausi:

1.1.2019 - 31.12.2019

Vastuuhenkilö :

Ainomaija Rajoo, ainomaija.rajoo@laureamko.fi

Opetuksen kehittämisryhmä vastaa Laurean koulutustoiminnan operatiivisesta toteutumisesta. Ryhmä seuraa ja arvioi kehittymistä sekä koordinoi kehittämistyötä ja tarvittavia projektiryhmiä. Kehittämisryhmä käyttää työnsä apunaan muun muassa opiskelijapalautteita, tilastoitua tietoa opintojen etenemisestä ja TKI- ja virtuaaliopintopisteiden määrää.

Ryhmään kuuluu koulutusprosessista vastaava johtaja, kehittämispäälliköt, ohjauksesta vastaava johtaja, pedagogiikasta vastaava johtaja, opiskelijayrittäjyyden vastaava, Chief digital officer, opintopäälliköiden edustaja, tietotuotantopäällikkö, opiskelijaedustaja ja suunnittelija.

Ryhmä kokoontuu 5-6 kertaa vuodessa.

Istuvat opiskelijaedustajat

Professors

Staff