Helsingin yliopisto

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Ihmistieteiden eettisen ennakkoarvioinnin toimikuntamuokattu 5.11.2019 klo 13.22

Organisaatioyksikkö

Toimikausi:

1.1.2020 - 31.12.2021

Vastuuhenkilö :

Jenna Sorjonen, jenna.sorjonen@hyy.fi

Ihmistieteiden eettisen ennakkoarvioinnin toimikunnan tehtävänä on huolehtia ihmistieteitä edustavan, ei-lääketieteellisen tutkimuksen eettisen ennakkoarvioinnin järjestämisestä Helsingin yliopistossa, ohjata lausunnoillaan ja toiminnallaan ihmistieteellisen tutkimuksen eettisyyden kehittymistä esimerkiksi seuraamalla ja koordinoimalla tutkimuseettistä koulutusta. Toimikunta myös opastaa tutkimuseettisissä kysymyksissä ja auttaa tutkimuseettisten ongelmatilanteiden ratkaisemisessa. Ihmistieteiden eettisen ennakkoarvioinnin toimikunta noudattaa Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeita humanistisen, yhteiskuntatieteellisen ja käyttäytymistieteellisen tutkimuksen eettisistä periaatteista.

Istuvat opiskelijaedustajat

Professors

Staff