Helsingin yliopisto

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Helsinki Network Brain & Mindin opetustyöryhmämuokattu 22.3.2019 klo 12.52

Organisaatioyksikkö

Toimikausi:

8.4.2019 - 31.12.2019

Vastuuhenkilö :

Helsinki Network Brain & Mind on Helsingin yliopiston, Aalto-yliopiston ja HUSin yhteinen aloite, jolla edistetään neurotieteissä mm. poikkitieteellistä yhteistyötä, tutkimuksen hyödyntämistä, yritysyhteistyötä sekä opetuksen ja infrastruktuurin systemaattista, strategista ja pitkäjänteistä kehittämistä. Aloite tukee kolmen ministeriön (Opetus- ja kulttuuriministeriö, Sosiaali- ja terveysministeriö sekä Työ- ja elinkeinoministeriö) rahoittamaa Kansallinen neurokeskus -hanketta, jota koordinoi Itä-Suomen yliopisto.

Helsinki Network Brain & Mindilla (HNBM) on erillinen opetustyöryhmä, jonka tehtäviä ovat mm.

  • Neurotieteen opetuksen kartoittaminen (Helsingin yliopisto eri tiedekunnat, Aalto-yliopisto ja HUS erikoistumiskoulutus)
  • Neurotieteen opetuksen yhteistyön koordinointi ja edistäminen tulevaisuuden tarpeet huomioiden
  • Poikkitieteellisten seminaarisarjojen ideointi ja organisointi

Istuvat opiskelijaedustajat

Professors

Staff