Helsingin yliopisto

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Luonnontieteellisen keskusmuseon johtokuntamuokattu 29.3.2017 klo 17.56

Organisaatioyksikkö

Toimikausi:

Vastuuhenkilö :

Luonnontieteellinen keskusmuseo vastaa luonnontieteellisten kansalliskokoelmien säilyttämisestä, kartuttamisesta ja näytteillepanosta sekä näihin liittyvästä tutkimuksesta ja opetuksesta. Lisäksi keskusmuseon tehtävänä on:

• tehdä erityisaloihinsa liittyvää tutkimusta ja antaa tutkimukseen perustuvaa opetusta • toimia laaja-alaisena ajoitus- ja isotooppimenetelmien osaajana • toimia alansa asiantuntijana yhteiskunnallisessa vuorovaikutuksessa • tarjota kokoelmiaan erityisesti eläintieteen, geologian ja paleontologian sekä kasvi- ja sienitieteen tutkimuksen ja opetuksen käyttöön; • koordinoida Suomen luonnontieteellisten museoiden ja kasvitieteellisten puutarhojen yhteistyötä

Keskusmuseolla on johtokunta, jonka tehtävänä on erityisesti:

1) käsitellä keskusmuseon toimeenpanosuunnitelma ja siihen sisältyvä henkilöstösuunnitelma ja budjetti 2) käsitellä laitoksen opetusohjelma 3) tehdä rehtorille esitys keskusmuseon johtajan ottamisesta ja nimetä varajohtaja toimikautensa ajaksi 4) päättää keskusmuseon sisäisestä rakenteesta 5) asettaa keskusmuseon kokoelmaohjausryhmä sekä tutkimus- ja opetusohjausryhmä. 6) ratkaista ne asiat, jotka johtaja on niiden tärkeyden tai laajakantoisuuden vuoksi saattanut johtokunnan käsiteltäväksi.

Johtokunta voi kuulla asiantuntijoita tehtäviä hoitaessaan.

Istuvat opiskelijaedustajat

Professors

Staff