Helsingin yliopisto

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Aleksanteri-instituutin johtokuntamuokattu 13.3.2018 klo 14.29

Organisaatioyksikkö

Toimikausi:

1.4.2018 - 31.3.2020

Vastuuhenkilö :

Aleksanteri-instituutti on Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan osasto. Se kehittää, toteuttaa ja koordinoi Venäjää, Itäistä Eurooppaa ja Keski-Aasiaa koskevaa monitieteistä tutkimusta, koulutusta ja yhteiskunnallista vaikuttamista. Pääpaino on yhteiskunta- ja humanistisissa tieteissä.

Aleksanteri-instituutin johtokunta edistää instituutin tehtävää tukevaa tutkimusta, opetusta ja yhteiskunnallista vuorovaikutusta. Johtokunnassa opiskelijoita edustaa varsinainen jäsen ja varajäsen. Johtokunnan opiskelijajäsenten toimikausi on kaksi vuotta.

Istuvat opiskelijaedustajat

Professors

Staff