Helsingin yliopisto

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Avoimen yliopiston johtokuntamuokattu 24.1.2018 klo 09.37

Organisaatioyksikkö

Toimikausi:

1.5.2014 - 31.12.2015

Vastuuhenkilö :

Avoin yliopisto on Helsingin yliopiston erillinen laitos, joka toteuttaa, kehittää ja koordinoi yleissivistävää, avoimen yliopiston periaatteiden mukaan järjestettävää tutkimukseen perustuvaa yliopisto-opetusta. Avoin yliopisto edistää aktiivisesti ja aloitteellisesti yhteistyöverkostonsa kanssa yliopiston yhteiskunnallista vuorovaikutusta. Avoimen yliopiston erityistehtävänä on kehittää vapaata sivistystyötä sekä yliopiston Studia Generalia-toimintaa.

Avoimella yliopistolla on johtokunta, jonka nimittää Helsingin yliopiston rehtori. Johtokunnan toimikausi on neljä vuotta kuitenkin siten, että Avoimen yliopiston opiskelijoita edustavat jäsenet valitaan kahden vuoden toimikaudeksi.

Johtokunnan tehtävänä on mm. kehittää Avoimen yliopiston toimintaa kokonaisuutena yliopiston toiminnan ja talouden tavoitteiden sekä yliopiston strategian ja laitoksen tavoiteohjelman mukaisesti.

Istuvat opiskelijaedustajat

Professors

Staff