Helsingin yliopisto

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Helsingin yliopiston tutkijakollegiumin johtokuntamuokattu 19.6.2019 klo 19.11

Organisaatioyksikkö

Toimikausi:

1.4.2014 - 31.12.2015

Vastuuhenkilö :

Helsingin yliopiston tutkijakollegiumin johtokuntaan haetaan yhtä jatko-opiskelijajäsentä ja hänelle henkilökohtaista varajäsentä toimikaudeksi 2.4.2014-31.12.2015. Tutkijakollegium on Helsingin yliopiston erillinen laitos, jonka tehtävänä on:

• harjoittaa korkeatasoista humanistis-yhteiskuntatieteellistä tutkimusta • harjoittaa ja edistää tieteiden välistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä yliopiston tiedekuntien, laitosten ja muiden yksiköiden sekä muiden yliopistojen kanssa • kehittää ja ylläpitää edustamiensa alojen kansainvälisiä suhteita ja edistää suomalaisen tutkimuksen kansainvälistä näkyvyyttä.

Tutkijakollegiumin toiminta kattaa humanistiset tieteet, yhteiskuntatieteet, teologian, oikeustieteen ja käyttäytymistieteet, mutta se voi tukea myös muiden alojen kysymyksenasettelultaan ihmistieteellistä tutkimusta. Tutkijakollegium edistää erityisesti tieteenalojen rajoja ylittävää sekä tieteen menetelmiä ja teoreettisia taustaoletuksia koskevaa tutkimusta.

Tutkijakollegiumin johtokunnan tehtävänä on mm. ohjata ja valvoa laitoksen toimintaa ja taloutta, päättää laitoksen tutkimusteemoista, tehdä esitys jäsenten valinnasta tutkijakollegiumin tieteelliseen neuvottelukuntaan sekä johtajan viran täyttämisestä, nimittää ja ottaa laitoksen tutkijat ja muu henkilöstö sekä asettaa tarvittaessa laitokselle johtoryhmä tai muita valmistelevia elimiä ja tarvittaessa hyväksyä laitokselle työjärjestys.

Istuvat opiskelijaedustajat

Professors

Staff