Helsingin yliopisto

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Kasvatustieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvostomuokattu 19.11.2019 klo 11.52

Organisaatioyksikkö

Toimikausi:

1.1.2020 - 31.12.2021

Vastuuhenkilö :

Tiedekuntaneuvosto on tiedekunnan monijäseninen hallintoelin, jonka puheenjohtajana toimii dekaani. Tiedekuntaneuvoston tehtävänä on kehittää tiedekunnan opetusta ja tutkimusta, vastata tutkimuksen ja opetuksen laadun hallinnasta, päättää mm. tutkintovaatimuksista, opetusohjelmasta, opiskelijoiden valinnan perusteista sekä käsitellä tiedekunnan laajakantoiset suunnitelmat ja muut periaatteellisesti tärkeät asiat.

Istuvat opiskelijaedustajat

Nina Strandén

Jäsen:
1.1.2020 - 31.12.2021

Jenna Kiiskinen

Varajäsen:
1.1.2020 - 31.12.2021

Roosa Suontama

Jäsen:
1.1.2020 - 31.12.2021

Suvi Kanerva

Varajäsen:
1.1.2020 - 31.12.2021

Rosa-Maria Laitinen

Jäsen:
1.1.2020 - 31.12.2021

Sanna Mäenpää

Varajäsen:
1.1.2020 - 31.12.2021

Riikka Hormu

Jäsen:
1.1.2020 - 31.12.2021

Juha Saarikoski

Varajäsen:
1.1.2020 - 31.12.2021

Nora Kannisto

Jäsen:
1.1.2020 - 31.12.2021

Anni Udd

Varajäsen:
1.1.2020 - 31.12.2021

Professors

Staff