Helsingin yliopisto

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Hae opiskelijaedustajaksi Infokeskus Koronan rakennustoimikuntaan!muokattu 1.6.2020 klo 09.14

Toimielin

Infokeskus Koronan rakennustoimikunta

Haetaan

yhtä varsinaista jäsentä, yhtä varajäsentä

Haun avaamispäivämäärä

19.5.2020

Hakuaika

19.5.2020 - 27.5.2020

Toimikausi

1.6.2020 - 31.12.2021

Päätöksenteon paikka ja ajankohta

Haluatko vaikuttaa Infokeskus Koronan korjaus- ja muutostöiden yhteydessä tuleviin muutoksiin ja edustaa opiskelijoiden näkökulmaa tilojen kehittämisessä? Hae opiskelijaedustajaksi Infokeskus Koronan rakennustoimikuntaan!

Infokeskus Koronan korjaus- ja muutostyön rakennustoimikunta on perustettu rakennushankkeen ajaksi. Rakennustöiden arvioitu kesto on 2020–2021. Rakennustoimikunta edustaa loppukäyttäjää ja kokoontuu hankkeen aikana muutamia kertoja vuodessa. Rakennustoimikunta hyväksyy hankkeen lähtökohdat ja keskeiset suunnitelmat: hankesuunnitelman, ehdotussuunnitelmat ja yleissuunnitelmat.

Rakennustoimikunta muodostuu käyttäjäyksiköiden edustajista, opiskelijoiden, henkilökunnan ja työsuojelun edustajista sekä hankkeen vastuuhenkilöistä tila- ja kiinteistöpalveluissa. Asiantuntijoina rakennustoimikuntaan osallistuvat hankkeen projektinjohtaja, projektipäällikkö ja pääsuunnittelija sekä tarvittaessa muitakin asiantuntijoita. Rakennustoimikunnan puheenjohtajana toimii toimitilajohtaja Teppo Salmikivi.

Rakennustoimikunnassa opiskelijoita edustaa yksi jäsen ja yksi varajäsen, joita haetaan tällä ilmoituksella. Opiskelijajäsenten toimikausi jatkuu rakennushankkeen ajan. Opiskelijajäsenten tulee opiskella Viikin kampuksella.

Ylioppilaskunnan hallitukselle osoitetut vapaamuotoiset hakemukset tulee tehdä viimeistään 27.5.2020 osoitteessa www.halloped.fi.

Ylioppilaskunta toivoo hakijoita mahdollisimman monipuolisista taustoista. Ylioppilaskunta pyrkii huomioimaan nimityksessä Viikin eri tiedekuntien opiskelijoiden edustuksen. Hakijan oletetaan olevan käytettävissä sekä varsinaisen jäsenen että varajäsenen tehtävään. Hakijan eduksi katsotaan erityisesti: 1) motivaatio opiskelijoiden näkökulmien edustamiseen rakennustoimikunnassa, 2) kiinnostus Infokeskus Koronan tilojen kehittämiseen, 3) kokemus opiskelijaedustajana, opintovastaavana tai muusta opiskelijaedunvalvonnasta 4) yhteys tiedekunta- tai ainejärjestöihin.

Lisätietoja tehtävästä ja hakemisesta antaa koulutuspoliittinen asiantuntija Jenna Sorjonen, puh. 050-3255202, sähköposti jenna.sorjonen(at)hyy.fi.