University of Helsinki

Halloped information system

Yliopistopalveluiden ohjausryhmäModified 2017-11-30 17:23

Organization

Term:

2018-01-01 - 2019-12-31

Manager :

Yliopistopalvelut (YPA) on 1.5.2016 aloittanut yliopiston tukipalveluorganisaatio, johon kuuluu muun muassa opiskelijapalvelut, joka vastaa muun muassa opintoneuvonnasta ja opintoihin liittyvistä hallinnollisista tehtävistä kuten kurssi- ja tenttijärjestelyistä, opintojen rekisteröinnistä ja valmistumisista.

Ohjausryhmän tehtävänä on tukea YPAn palveluiden ja toiminnan kehittämistä yliopiston strategisten tavoitteiden mukaisesti. Ohjausryhmä käsittelee yliopistopalveluihin liittyvää palautetta, tekee aloitteita ja kehittämisehdotuksia ja ottaa kantaa yliopistopalveluiden kehittämishankkeisiin. Ohjausryhmän toimikausi on kaksi vuotta ja kokouksia on noin neljä vuodessa.

Lisätietoa toimielimestä ja opiskelijaedustajan tehtävästä antaa koulutuspoliittinen asiantuntija Jenna Sorjonen, jenna.sorjonen(at)hyy.fi, 0503255202.

Current student representatives

Professors

University representatives