University of Helsinki

Halloped information system

Hae Opettajien akatemian haun arviointiryhmään edustamaan opiskelijanäkökulmaa!

Application period:

2020-09-18 - 2020-09-30

Description:

HYY etsii kahta (2) opiskelijaa arviointiryhmään, joka valmistelee rehtorille esityksen Opettajien akatemian uusista jäsenistä. Arviointiryhmä kokoontuu tehtävää varten kerran 11.12.2020 klo 12–15, ja sen jäsenille maksetaan 250 euron palkkio. Arviointiryhmälle järjestetään koulutus 21.10.2020 klo 10–12. Arviointiryhmässä työskentely edellyttää suomen kielen taitoa.

Opettajien akatemia on Suomessa ainutlaatuinen yliopiston huippuopettajien verkosto, jonka tavoitteena on vahvistaa opetuksen arvostusta ja asemaa yliopistoyhteisössä – samalla edistetään myös opiskelijoihin ja oppimisen laatuun panostamista. Akatemiaan nimetään tänä syksynä kymmenen uutta opetuksessa ansioitunutta opettajaa, jotka saavat palkinnoksi jäsenyyden akatemiaan sekä rahaa oman ja kotiyksikkönsä opetuksen kehittämiseen. Lisätietoa Opettajien Akatemiasta löydät osoitteesta https://www.helsinki.fi/fi/yliopisto/opettajien-akatemia.

Ylioppilaskunnan hallitukselle osoitetut vapaamuotoiset hakemukset tulee tehdä viimeistään keskiviikkona 30.9.2020 osoitteessa www.halloped.fi.

Ylioppilaskunta toivoo hakijoita mahdollisimman monipuolisista taustoista. Hakijan eduksi katsotaan erityisesti: 1) motivaatio tehtävän hoitamiseen, 2) kiinnostus Opettajien Akatemian toimintaa kohtaan, 3) kokemus opiskelijaedustajana, opintovastaavana tai muusta opiskelijaedunvalvonnasta.

Lisätietoja tehtävästä antaa koulutuspoliittinen asiantuntija Jenna Sorjonen, puh. 050-3255202, sähköposti jenna.sorjonen(at)hyy.fi.