University of Helsinki

Halloped information system

Humanistisen tiedekunnan tiedekuntaneuvostoModified 2019-11-19 11:51

Organization

Humanistinen tiedekunta

Term:

2020-01-01 - 2021-12-31

Manager :

Tiedekuntaneuvosto on tiedekunnan monijäseninen hallintoelin, jonka puheenjohtajana toimii dekaani. Tiedekuntaneuvoston tehtävänä on kehittää tiedekunnan opetusta ja tutkimusta, vastata tutkimuksen ja opetuksen laadun hallinnasta, päättää mm. tutkintovaatimuksista, opetusohjelmasta, opiskelijoiden valinnan perusteista sekä käsitellä tiedekunnan laajakantoiset suunnitelmat ja muut periaatteellisesti tärkeät asiat.

Current student representatives

Professors

University representatives