Helsingin yliopisto

Halloped-ansökningssystem

Sök till beteendevetenskapliga fakultetens fakultetsråd!redigerad %Y-02-14 kl. 10:27

Organ

Beteendevetenskapliga fakultetens fakultetsråd

Sökes

inga ordinarie medlem, 2 suppleanter

Datum då ansökningen öppnas

2017-01-23

Ansökningstid

2017-01-23 - 2017-02-13

Verksamhetsperiod

2017-02-06 - 2017-12-31

Plats och tidpunkt för beslutsfattandet

Vi söker två suppleanter till beteendevetenskapliga fakultetens fakultetsråd för den mandatperiod som pågår till 31.12.2017. Fakultetsrådet är fakultetens kollegiala förvaltningsorgan, där dekanus fungerar som ordförande. Fakultetsrådets uppgift är att utveckla undervisning och forskning vid fakulteten, ansvara för kvalitetsledningen inom forskning och undervisning, besluta bl.a. om examensfordringar, undervisningsprogram, grunderna för studentantagningen samt behandla fakultetens långsiktiga planer och andra principiellt viktiga ärenden. Motiverade ansökningar riktas till studentkårens styrelse och ska lämnas in senast måndag 6.2. före kl. 12.00 i www.halloped.fi-systemet som administreras av studentkåren. Studentkåren hoppas få sökande av olika kön. Mera information om uppdraget ger sakkunnigen för universitetsförvaltning och högskolepolitik Aaro Häkkinen, tfn 050-543 8460, e-post aaro.hakkinen(at)hyy.fi.