Helsingin yliopisto

Halloped-ansökningssystem

Beteendevetenskapliga fakultetens fakultetsrådredigerad %Y-11-19 kl. 11:52

Organization

Term:

2020-01-01 - 2021-12-31

Manager :

Fakultetsrådet är fakultetens kollegiala förvaltningsorgan, där dekanus fungerar som ordförande. Fakultetsrådets uppgift är att utveckla undervisning och forskning vid fakulteten, ansvara för kvalitetsledningen inom forskning och undervisning, besluta bl.a. om examensfordringar, undervisningsprogram, grunderna för studentantagningen samt behandla fakultetens långsiktiga planer och andra principiellt viktiga ärenden.

De sittande studentrepresentanterna

Nina Strandén

Medlem:
2020-01-01 - 2021-12-31

Jenna Kiiskinen

Suppleant:
2020-01-01 - 2021-12-31

Roosa Suontama

Medlem:
2020-01-01 - 2021-12-31

Suvi Kanerva

Suppleant:
2020-01-01 - 2021-12-31

Rosa-Maria Laitinen

Medlem:
2020-01-01 - 2021-12-31

Sanna Mäenpää

Suppleant:
2020-01-01 - 2021-12-31

Riikka Hormu

Medlem:
2020-01-01 - 2021-12-31

Juha Saarikoski

Suppleant:
2020-01-01 - 2021-12-31

Nora Kannisto

Medlem:
2020-01-01 - 2021-12-31

Anni Udd

Suppleant:
2020-01-01 - 2021-12-31

Professorerna

Universitetets representanter