Aalto-universitetet

Halloped-ansökningssystem

Ledningsgruppen vid högskolan för ingenjörsvetenskaperredigerad %Y-10-31 kl. 12:42

Organization

Insinööritieteiden korkeakoulu - Insinööritieteiden korkeakoulu

Term:

2019-01-01 - 2019-12-31

Manager :

Till ledningsgruppen vid högskolan för ingenjörsvetenskaper hör dekanus, prodekaner och högskolans institutions- och servicechefer. Högskolans ledningsassistent är sekreterare för ledningsgruppen. I ledningsgruppen diskuteras operativa ärenden och utförs beredningsarbete som stöder beslutsfattandeorgan.

De sittande studentrepresentanterna

Professorerna

Universitetets representanter