Aalto-universitetet

Halloped-ansökningssystem

IDBM-utbildningsrådetredigerad %Y-10-31 kl. 13:07

Organization

Yhteiset Ohjelmat - Yhteiset Ohjelmat

Term:

2019-01-01 - 2019-12-31

Manager :

Programgruppen har i uppgift att stöda programmets ledare i planeringen, genomförandet, utvärderingen och utvecklingen av programmet.

De sittande studentrepresentanterna

Professorerna

Universitetets representanter