Aalto-universitetet

Halloped-ansökningssystem

Utbildningsrådet i ingenjörsvetenskapredigerad %Y-12-18 kl. 14:14

Organization

Insinööritieteiden korkeakoulu - Insinööritieteiden korkeakoulu

Term:

2020-01-01 - 2020-12-31

Manager :

Salme Pylkkänen, salme.pylkkanen@aalto.fi

Utbildningsrådets uppgifter är administration av grundexamensundervisningen- bedöma diplomarbeten, besluta om utveckling av utbildningsprogram, kvalitetssäkring för undervisningen samt hantering av respons. Utbildningsrådet ger även förslag till den akademiska kommittén om undervisningsplaner för enskilda utbildningsprogram, examensfordringar och urvalskriterier.

De sittande studentrepresentanterna

Professorerna

Universitetets representanter