Aalto-universitetet

Halloped-ansökningssystem

Undervisningens kvalitetskommittén vid högskolan för elektroteknikredigerad %Y-10-31 kl. 09:40

Organization

Aalto-universitetet - Sähkötekniikan korkeakoulu

Term:

2019-01-01 - 2019-12-31

Manager :

Undervisningens kvalitetskommitté vid högskolan för elektroteknik syftar till att samarbeta med skolans ledning, institutioner, lärandetjänster och gillesrepresentanter. Den strävar att utveckla övriga undervisningsutvecklande teman och utvecklingsmålen samt att förbättra kvaliteten på undervisningen vid fakulteteten med beaktande av Aalto universitetets och ELEC:s mål. Kommittén ordnar även öppna tillställningar för personalen. Till kommitténs uppgifter hör även utvärdering av undervisningsportföljen vid Tenure Track-rekryteringarna- och bedömningarna.

De sittande studentrepresentanterna

Professorerna

Universitetets representanter