Aalto-universitetet

Halloped-ansökningssystem

Ledargruppen för språkcentrumredigerad %Y-11-06 kl. 11:20

Organization

Aalto - Aalto

Term:

2019-01-01 - 2019-12-31

Manager :

Ledargruppen för språkcentrum planerar och utvecklar examinas språk- och kommunikationsundervisning för studenter i Aalto-universitetet.

De sittande studentrepresentanterna

Professorerna

Universitetets representanter