Aalto-universitetet

Halloped-ansökningssystem

Aalto-universitetets kommitté för jämställdhet (Steering Group)redigerad %Y-12-18 kl. 13:32

Organization

Aalto - Aalto

Term:

2020-01-01 - 2020-12-31

Manager :

Medlemmarna påverkar aktuella frågor som rör jämställdhet och likaberättigande inom universitetet samt planerar kommitténs kommande verksamhet.

De sittande studentrepresentanterna

Professorerna

Universitetets representanter