Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Yliopistokollegiomuokattu 13.11.2012 klo 11.05

Organisaatioyksikkö

Itä-Suomen yliopisto - Keskushallinto - Yliopistokollegio

Toimikausi:

1.1.2010 - 31.12.2013

Vastuuhenkilö :

Paula Jussila, paula.jussila@uef.fi

Yliopistokollegio on yliopistoyhteisöstä muodostuva toimielin. Sen tärkeimpänä tehtävänä on päättää hallituksen jäsenmäärästä ja toimikaudesta. Se valitsee myös hallituksen ns. ulkopuoliset jäsenet, vahvistaa tilinpäätöksen ja myöntää vastuuvapauden hallitukselle ja rehtoreille. Yliopistokollegioon kuuluu 24 jäsentä. Yliopistokollegion jäsenistä 8 edustaa professoreita, 8 muita opettajia, tutkijoita ja muuta henkilökuntaa sekä 8 opiskelijoita. Yliopistokollegion toimikausi on neljä kalenterivuotta. Opiskelijoita edustavien jäsenten toimikausi on kuitenkin kaksi kalenterivuotta.

Yliopistokollegion jäsenet ja (varajäsenet) seuraavaksi nelivuotiskaudeksi on valittu 1.1.2010 alkaen (opiskelijajäsenet ajalle 1.1.2012 - 31.12.2013):

Istuvat opiskelijaedustajat

Professors

Staff