Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvostomuokattu 13.11.2012 klo 11.00

Organisaatioyksikkö

Itä-Suomen yliopisto - Terveystieteiden tiedekunta

Toimikausi:

1.1.2012 - 31.12.2013

Vastuuhenkilö :

Riitta Keinänen, riitta.keinanen@uef.fi

Tiedekuntaneuvostoon kuuluu hallituksen päätöksen mukaan enintään 16 jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Tiedekuntaneuvoston toimikausi on neljä kalenterivuotta, opiskelijajäsenet valitaan kuitenkin kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Tiedekuntaneuvoston kokouksen puheenjohtajana toimii tiedekunnan dekaani ja sihteerinä tiedekunnan johtava hallintopäällikkö. Hallintojohtosäännön mukaan tiedekuntaneuvosto voi siirtää päätösvaltaansa kuuluvan asian dekaanin, tiedekuntien yhteistyöneuvottelukunnan tai tiedekunnan alaisen yksikön johtajan ratkaistavaksi. (Hallintojohtosääntö 11 §)

Tiedekuntaneuvoston tehtävät on lueteltu yliopiston hallintojohtosäännössä: http://www.uef.fi/uef/hallinto-ja-organisaatio

Istuvat opiskelijaedustajat

Eino Solje

Jäsen:
Toistaiseksi


Varajäsen:
Toistaiseksi

Sami Gabbouj

Jäsen:
1.1.2014 - 31.12.2015

Sami Matikainen

Varajäsen:
1.1.2014 - 31.12.2015

Annu-Riikka Säteri

Jäsen:
1.1.2014 - 31.12.2015

Miikka Lumela

Varajäsen:
1.1.2014 - 31.12.2015


Jäsen:
Toistaiseksi


Varajäsen:
Toistaiseksi

Jouni Kujala

Jäsen:
1.1.2016 - 31.12.2017

Hermina Jakupovic

Varajäsen:
1.1.2016 - 31.12.2017

Jussi Paterno

Jäsen:
1.1.2016 - 31.12.2017

Ei varajäsentä

Pauliina Ristimäki

Jäsen:
1.1.2016 - 31.12.2017

Ei varajäsentä

Ei jäsentä

Matti Karvonen

Varajäsen:
1.1.2016 - 31.12.2017

Professors

Staff