H

Tampereen ylioppilaskunta

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Tekniikan koulutuksen koordinaatioryhmämuokattu 19.3.2019 klo 12.31

Toimielin

Tekniikan koulutuksen koordinaatioryhmä

Haetaan

yhtä varsinaista jäsentä, yhtä varajäsentä

Haun avaamispäivämäärä

28.2.2019

Hakuaika

28.2.2019 - 7.3.2019

Toimikausi

18.3.2019 - 31.12.2021

Päätöksenteon paikka ja ajankohta

Tampereen yliopistolle perustetaan tekniikan koulutuksen koordinaatioryhmä. Ryhmän tehtävänä on toimia diplomi-insinöörin ja arkkitehtuurin -koulutuksen verkostona uudessa Tampereen yliopistossa. Toimielimessä käsiteltäviä asioita ovat muun muassa DI/A-valintaperusteet, tekniikan opiskelijarekrytointi ja –markkinointi, tekniikan kansallinen yhteistyö (esim. Fitech) sekä tekniikan kv-ohjelmien kehittäminen.

Opiskelijaedustajan kelpoisuusvaatimukset täyttää Tampereen yliopiston läsnä oleva tekniikan alan opiskelija. Tekniikan alan opiskelijaksi lasketaan Tampereen yliopistolla tekniikan kandidaatin, diplomi-insinöörin tai arkkitehdin tutkintoa suorittava henkilö. Opiskelija ei ole edellä mainitusta huolimatta kelpoinen, mikäli hän on päätoimiseksi (50% työsuhteessa tai yliopiston suostumuksella tekee apurahatutkimusta Tampereen yliopistossa) tulkittavissa työsuhteeseen yliopistoon.

Hakijan eduksi luetaan tuntemus yliopistosta ja tekniikan alasta, aikaisempi kokemus hallinnon opiskelijana toimimisesta ja muusta yliopistolla vaikuttamisesta sekä järjestöaktiivisuus erityisesti opiskelijajärjestötoiminnassa. Hakemuksessa toivotaan osoitettavan motivoituneisuutta opiskelijaedustajan tehtävään.

Ylioppilaskunta kouluttaa valittuja opiskelijaedustajia tarpeen vaatiessa sekä tarjoaa tukea ja asiantuntemusta yliopiston hallinnossa työskentelyyn. Valituilta henkilöiltä edellytetään tiivistä yhteydenpitoa ylioppilaskuntaan.

Opiskelijaedustajaksi tekniikan koulutuksen koordinaatioryhmään haetaan halloped.fi –sivustolta kirjautumalla Haka-järjestelmässä ”Tampereen korkeakoulut” osioon intratunnuksilla. Haku päättyy 7.3.2019.

Hakemuksessa tulee selkeästi ilmaista seuraavat asiat: 1) Tutkinto-ohjelma 2) Tiedekunta 3) Aiempi kokemus vastaavanlaisista luottamustehtävistä 4) Motivaatio ja kiinnostus tehtävää kohtaan. Valintoja tehtäessä huomioidaan eri tutkinto-ohjelmien edustus sekä laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta.

Hakuajan päätyttyä hausta vastaava työntekijä tarkistaa hakemukset ja tarvittaessa pyytää hakijaa täydentämään hakemustaan. Hakijoita voidaan tarvittaessa haastatella. Työntekijä laatii hakemuksista yhteenvedon ylioppilaskunnan hallitukselle, joka nimeää opiskelijaedustajat toimielimeen.

Lisätietoa tehtävistä ja hakuprosessista antaa Tampereen ylioppilaskunnan koulutuspoliittinen asiantuntija Tiia Virtanen, p. 040 713 0077, tiia.virtanen@trey.fi