H

Tampereen ylioppilaskunta

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Tekniikan koulutuksen koordinaatioryhmämuokattu 28.2.2019 klo 11.36

Organisaatioyksikkö

TREY

Toimikausi:

18.3.2019 - 31.12.2021

Vastuuhenkilö :

TREYn koulutuspoliittinen asiantuntija

Tampereen yliopistolle perustetaan tekniikan koulutuksen koordinaatioryhmä. Ryhmän tehtävänä on toimia diplomi-insinöörin ja arkkitehtuurin -koulutuksen verkostona uudessa Tampereen yliopistossa. Toimielimessä käsiteltäviä asioita ovat muun muassa DI/A-valintaperusteet, tekniikan opiskelijarekrytointi ja –markkinointi, tekniikan kansallinen yhteistyö (esim. Fitech) sekä tekniikan kv-ohjelmien kehittäminen.

Opiskelijaedustajan kelpoisuusvaatimukset täyttää Tampereen yliopiston läsnä oleva tekniikan alan opiskelija. Tekniikan alan opiskelijaksi lasketaan Tampereen yliopistolla tekniikan kandidaatin, diplomi-insinöörin tai arkkitehdin tutkintoa suorittava henkilö.

Istuvat opiskelijaedustajat

Professors

Staff